Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

De website https://zotekst.nl wordt beheerd door ZoTekst, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 65433793.

ZoTekst gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Met het doorgeven van uw gegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-05-2018.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

E-mailadres: peter@zotekst.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer u zich online aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een contact- of offerteformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor één van onze diensten, zal aan u gevraagd worden om uw gegevens in te vullen of aan ons door te geven. Wij verwerken deze gegevens voor verschillende doeleinden.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

 • Voor- en/of achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in offline en online correspondentie
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (middels Google Analytics en FB pixel)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende onder andere ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, of gezondheidstoestand.

 

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via peter@zotekst.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ZoTekst verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen op basis van de volgende grondslagen:

 1. om onze diensten en/of producten bij u te leveren. Grondslag: uitvoering overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. om uw betaling af te handelen. Grondslag: uitvoering overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 3. om u onze (online/offline) nieuwsbrief toe te zenden. Grondslag: toestemming en gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
 4. om u te bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Grondslag: uitvoeren overeenkomst. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Grondslag: gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ZoTekst of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.
 5. om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten. Grondslag: toestemming en gerechtvaardigd belang, namelijk commercieel belang. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ZoTekst of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van betrokkenen die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

Namen en e-mailadressen die u invult om u in te schrijven voor de nieuwsbrief, gebruiken wij wel voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor advertenties.

Namen en e-mailadressen die u invult via een contact- of offerteformulier, gebruiken wij niet voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en retargeting voor advertenties. Wij gebruiken deze enkel om u van een reactie te kunnen voorzien. Tot het moment dat u klant bij ons wordt dan wel de nieuwsbrief aanvraagt, zetten we uw gegevens dan ook niet in ons e-mailmarketingsysteem.

 

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

 

ZoTekst analyseert daarnaast uw gedrag op haar website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZoTekst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor zij uw gegevens heeft verzameld. Onze bewaartermijnen zijn zeven jaar in geval van administratieve verplichtingen. In andere gevallen hanteren wij de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 • Voor-, achter-, bedrijfsnaam en e-mailadres via inschrijving nieuwsbrief – maximaal 3 maanden na uitschrijving nieuwsbrief
 • Voor-, achter-, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres via contact- of offerteformulier – maximaal 3 maanden na laatste contactmoment
 • Voor-, achter- en bedrijfsnaam , adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres van klanten – 7 jaar na afronding overeenkomst
 • Uw activiteiten op onze website – 26 maanden na laatste websitebezoek

 

Persoonsgegevens die u invult voor het inschrijven voor onze nieuwsbrief, worden na uitschrijving voor onze nieuwsbrief veelal direct, maar in ieder geval binnen 3 maanden, uit ons e-mailmarketingsysteem verwijderd.

 

Persoonsgegevens die u invult via een contact- of offerteformulier, gebruiken we alleen om te antwoorden op uw bericht en worden binnen 3 maanden na onze laatste correspondentie met u verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZoTekst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

SSL-certificaat website

Onze website is voorzien van een Comodo SSL certificaat. Dankzij de SSL verbinding is de informatie die u ons toestuurt via onze website onmogelijk te achterhalen door anderen.

 

Instellingen Google Analytics

Met betrekking tot het gebruik van Google Analytics heeft ZoTekst het volgende gedaan:

 • een bewerkersovereenkomst afgesloten
 • gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres
 • de opties bij ‘Gegevens delen’ uitgezet

Daarnaast maakt ZoTekst geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

 

Beveiligen gegevensbestanden computers en/of laptops ZoTekst

Bestanden die uw persoonsgegevens bevatten en ZoTekst op haar eigen computer(s) of laptop(s) opslaat, beveiligen wij door middel van een wachtwoord.

 

Updates software

ZoTekst installeert continu updates van de door haar gebruikte software.

 

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op door te e-mailen naar peter@zotekst.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Mailerlite.

De servers van Mailerlite zijn gevestigd in Litouwen. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in Litouwen. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailerlite en hun doorgifte van gegevens naar Litouwen vindt u op https://www.mailerlite.com/privacy-policy (Engelstalig).

 

Wij delen gegevens over uw websitebezoek met Google middels het gebruik van Google Analytics. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/.  Uw gegevens kunnen door Google worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Google vindt u op https://policies.google.com/privacy/frameworks.

 

Daarnaast delen wij gegevens, die we verkregen hebben via het inschrijven voor onze nieuwsbrief, met Facebook om zo advertentiedoelgroepen te maken en daardoor gerichter te kunnen adverteren. Meer informatie over het privacybeleid van Facebook vindt u op https://www.facebook.com/privacy/explanation. Uw gegevens kunnen door Facebook worden doorgegeven naar de Verenigde Staten. Deze doorgifte van gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over de doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacyshield.

 

ZoTekst verstrekt uitsluitend en alleen aan andere derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst.

 

ZoTekst gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

 • Windows 10 (Microsoft Office): tekstverwerking, aanmaken offertes en facturen, opslag gegevens
 • Browser (Internet Explorer, Google Chrome): zoeken van informatie
 • Google mail (Gmail): ontvangen en verzenden van e-mailberichten
 • Google Drive: opslag gratis documenten en video’s
 • Versio: domeinregistratie, webhosting
 • Survio: versturen en ontvangen van enquêtes
 • WordPress: webdevelopment en –design
 • Mailerlite: e-mailmarketing
 • Google Analytics: analyseren websiteverkeer
 • Facebook: beheer Facebookpagina, analyseren gegevens Facebook Pixel

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZoTekst maakt gebruik van cookies van externe partijen om haar website goed te laten functioneren, te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken en om gerichter te kunnen adverteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

Wanneer u onze website bezoekt, gebruiken Google en Facebook, als externe partijen, mogelijk cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën voor het verzamelen en ontvangen van gegevens van onze website en elders op het internet en gebruiken deze gegevens voor het aanbieden van services op maat en gerichte advertenties.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u op https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/policies/cookies/.   Hier vindt u ook hoe u het gebruik van cookies door Facebook kunt beheren.

 

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op https://support.google.com/chrome/answer/95647 vind u hoe u dit in Google Chrome kunt doen. Gebruikt u een andere browser, gebruik dan de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen. Via de website http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ vindt u meer uitleg over hoe u cookies uit kunt schakelen.

 

Op de website van ZoTekst zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten https://zotekst.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. ZoTekst draagt vanzelfsprekend geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites van derden en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

Google Analytics
De website van ZoTekst maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van ZoTekst zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Wij kunnen u door het anonimiseren van uw IP-adres niet persoonlijk herleiden. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vindt u op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Facebook Pixel

De website van ZoTekst gebruikt Facebook Pixel, waarbij Facebook cookies op uw computer plaatst. De Facebook pixel houdt een profiel bij van de mensen die op de website van ZoTekst zijn geweest en welke pagina’s van ZoTekst zij hebben bezocht. Dit zorgt ervoor dat wij u, indien u een Facebook account heeft, relevante advertenties op Facebook kunnen tonen en het resultaat kunnen meten.

Facebook gebruikt deze cookies om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

 

Social media
We willen het u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons, die ZoTekst op haar website heeft geplaatst.

 

Zo Tekst heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met uw persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid. Lees de privacyverklaringen van deze social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Privacyverklaring Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation/

Privacyverklaring LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy/

 

Nieuwsbrief
ZoTekst biedt een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze diensten, tips, adviezen, acties en aanverwante zaken. Uw naam- en e-mailadres worden alleen toegevoegd aan de lijst van ontvangers (i.e. opgeslagen in ons e-mailmarketingsysteem) indien u deze gegevens actief aan ons verstrekt en aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen dan wel akkoord te gaan met het ontvangen van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kunt u op ieder gewenst moment door een e-mail te sturen naar peter@zotekst.nl. Daarnaast bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kan afmelden. We verwerken u uitschrijving dan veelal direct, maar in ieder geval binnen 3 maanden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

ZoTekst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZoTekst) tussen zit.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZoTekst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u waarover ZoTekst beschikt in een computerbestand naar u, of een door u genoemde andere organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens e-mailen naar peter@zotekst.nl. Wij nemen uw verzoek dan binnen 4 weken in behandeling.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ZoTekst reageert zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

ZoTekst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wanneer is het verplicht uw gegevens op te geven aan ZoTekst

Gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, dienen voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht aan ZoTekst te worden verstrekt. Dat betreft onder andere uw e-mail- of postadres. Indien u deze gegevens niet verstrekt, dan voert ZoTekst de opdracht niet uit.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Contactgegevens


E: peter@zotekst.nl
T: 0031 (0)6 4194 8800

W: www.zotekst.nl

ZoTekst


ZoTekst is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel (Zwolle)
KvK-nummer 65433793
BTW-ID NL001307240B43

Back to Top